Delta Team est.1992.png

Ditt ansvar som tävlande är att föregå med gott exempel och representera Delta Gym på ett ansvarstagande sätt i sportslig anda

I ett led av det ökade intresset för tävlingar inom bodybuilding och fitness har Delta Gym ett centralt nätverk för våra tävlande. Det för att kunna stötta, hjälpa och uppmuntra de tävlande på bästa sätt.

Delta Gym har i över 20 år varit en högt ansedd tävlingsförening vars oräkneliga antal meriterade toppeliter inom branschen startat sina karriärer hos oss på Delta. Vi är stolta över detta och vill på traditionellt sätt fortsätta uppmuntra nya framtida talanger inom sporten.

Vägen mot tävling kan vara snårig och svår. Det uppstår många frågor kring både de praktiska likaväl som de mentala bitarna varför det är viktigt att ha erfarna och duktiga människor omkring sig som kan vägleda och uppmuntra.

Ansökningar till Team Delta skickas till info@deltagym.com. Ansökningar tas enbart emot från aktiva medlemmar på Delta Gym.

Alla tävlande får givetvis ta del av förmåner inför tävling, så som solning, teamkläder, samt 50% rabatt på kostillskott från Delta Nutrition och träningskort på Delta Gym.

Förstapristagare i Svenska Mästerskapen vinner produkter från Delta Nutrition till ett värde av 5000kr.